O vendedor deberá executar o pedido, como máximo, no prazo de trinta días naturais a partir da celebración do contrato salvo que as partes acorden outra cosa. Se o vendedor non cumpre co prazo de entrega por non estar dispoñible o ben ou o servizo contratado, deberás ser informado da falta de dispoñibilidade e deberás poder recuperar as sumas abonadas.

Temática:
ComprasCompras fóra do establecemento