O conselleiro adiantou que o novo texto legal no que se traballa apostará por potenciar a axilidade e a eficacia que ofrecen as fórmulas habilitadas para a resolución extraxudicial dos conflitos a través da mediación e a arbitraxe
A regulamentación contribuirá tamén a incrementar a seguridade dos consumidores nos nosos mercados, e garantirá a seguridade xurídica aos nosos profesionais e empresarios
O Plan de Choque de Arbitraxe de Consumo posto en marcha por Economía e Industria multiplicou por tres o número de laudos arbitrais contabilizados no primeiro semestre de 2010 con respecto ao mesmo período de 2009
Estes datos acadáronse grazas á potenciación de arbitraxes unipersoais, implicando ás tres universidades galegas na xestión da arbitraxe e aumentando o número de audiencias arbitrais nas sete sedes do IGC, por riba da audiencia semanal anterior herdada
Santiago, 18 de Xaneiro de 2011.-

O conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra,
avanzou hoxe en Santiago que o Goberno da Xunta, “na procura de avanzar nas políticas de
protección ao consumidor a través de iniciativas concretas que supoñen un avance
significativo no exercizo activo dos dereitos das persoas consumidoras, vai seguir
desenvolvendo no ano 2011 unha estratexia encamiñada a facer máis áxiles e eficaces os
mecanismos de protección da cidadanía coa aprobación dunha nova Lei de Protección do
Consumidor de Galicia, que se sumará ao Plan de Choque de Arbitraxe de Consumo”.

Javier Guerra apuntou ante os medios de comunicación que “a estratexia de fornecemento
da política de protección ao consumidor da Xunta de Galicia vai continuar contando cos
esforzos da Consellería de Economía e Industria, e plantexamos a consecución dun
obxectivo máis ambicioso, como é a aprobación da nova Lei de Protección do Consumidor
de Galicia”.

O conselleiro adiantou que o novo texto legal no que se traballa apostará por potenciar a
axilidade e a eficacia que ofrecen as fórmulas habilitadas para a resolución extraxudicial dos
conflitos a través da mediación e a arbitraxe, “e por este motivo crearemos a figura do
mediador para tratar de evitar, como paso previo, chegar a un procedemento de arbitraxe,
introducindo un procedemento pioneiro para chegar a acordos”.

Javier Guerra avanzou que coa nova normativa “contribuirase a incrementar a seguridade
dos consumidores nos nosos mercados, garantirase a seguridade xurídica aos nosos
profesionais e empresarios, e axilizaranse os procedementos de solución de conflitos dos
consumidores, potenciando a mediación e a arbitraxe de consumo”.

“A nova Lei”, apuntou o conselleiro, “contemplará dous principios fundamentais, como son o
establecemento dun rigoroso sistema de dereitos que garanta a axeitada protección dosconsumidores, e a configuración de instrumentos legais e administrativos que permitan que
estes dereitos sexan efectivos”.

Obxectivos cumpridos
O conselleiro de Economía e Industria quixo salientar tamén ante os medios de
comunicación que o traballo da Xunta de Galicia en beneficio dos consumidores xa se iniciou
co Plan de Choque de Arbitraxe de Consumo posto en marcha polo seu departamento a
través do Instituto Galego de Consumo, e que acadou un incremento do 217% no número de
laudos arbitrais ditados.

O traballo do Instituto Galego de Consumo e as cifras acadadas “implican a superación, con
creces, do obxectivo marcado de incrementar nun 35% o número de laudos arbitrais,
mantendo ademais a estabilidade no número de reclamacións, que apenas se viu
incrementado no primeiro semestre do ano, evitando que estes conflitos menores acaben na
xustiza ordinaria”.

Estes datos acadáronse, explicou o conselleiro, “grazas á potenciación de arbitraxes
unipersoais e por grupos de empresas e materias, priorizando sectores como o das
telecomunicacións, implicando ás tres universidades galegas na xestión da arbitraxe e
aumentando o número de audiencias arbitrais a unha media de tres semanais nas sete
sedes do IGC, por riba da audiencia semanal anterior do sistema herdado”.

O esforzo e a estratexia da Consellería de Economía e Industria na posta en marcha do Plan
de Choque de Arbitraxe de Consumo 2010 conqueriu tamén unha notable redución dos
tempos de resolución dos conflitos extraxudiciais entre consumidores e empresas, moi por
debaixo dos atascos de até dous anos herdados, un tempo incompatible con este sistema
áxil e extraxudicial de resolución de conflitos.

 

Documentación e ligazóns relacionadas

Temática:
Outros