O 9º congreso de ensaios de intercomparación, que se celebra entre o nove e o doce de outubro en Portorož, Slovenia, seleccionou ao Laboratorio de Consumo de Galicia para mostrar a súa experiencia na organización e xestión deste tipo de exercicios.
As comunicacións céntranse na preparación no noso laboratorio das mostras que se remiten aos laboratorios internacionais que participan nos exercicios de intercomparación promovidos polo Laboratorio de Consumo de Galicia, e na forma de garantir que sexan homoxéneas
Por primeira vez, preséntanse unhas mostras fabricadas no LCG mediante impresión en 3D para un exercicio internacional sobre seguridade de xoguetes
Para garantir a homoxeneidade das mostra de téxtiles, utilizáronse técnicas de Espectroscopía Infravermella e mediante Microscopía Electrónica de Varrido, en colaboración coa Universidade dá Coruña, e no marco do Convenio de colaboración entre o Instituto Galego do Consumo e dá Competencia e a Universidade da Coruña, no terreo da investigació
A Coruña, 11 de Outubro de 2017.-

O Laboratorio de Consumo de Galicia (LCG), participa un ano máis como relator, convidado pola organización europea encargada de velar pola trazabilidade internacional e a promoción das boas prácticas, Eurachem, no máis importante congreso internacional sobre este tipo de ensaios.

 

Nesta ocasión, a organización do congreso seleccionou dúas comunicacións científicas, sobre ensaios en seguridade de xoguetes e en composición de produtos téxtiles respectivamente.

 

O Laboratorio de Consumo leva realizando comunicacións científicas en congresos internacionais desde o ano 2014, con participacións en congresos celebrados en Alemaña (Berlín 2014), Romanía (Timisoara 2015), Bélxica (Gante 2016), España (Sevilla 2016), e agora en Eslovenia (Portorož 2017). Esta actividade, xunto coa participación en ensaios de intercomparación promovidos pola UE, como a Joint Antion realizada en 2016 por Prosafe entre laboratorios da UE e de China, e a participación activa do Laboratorio de Consumo de Galicia en grupos europeos EN de normalización, consolida a posición internacional do Laboratorio de Consumo de Galicia.

 

Nesta ocasión, foron moi ben recibidas ambas as comunicacións pola comunidade científica que mostrou un especial interese pola nova técnica de impresión en 3D, que o laboratorio utilizou para fabricar uns artigos específicos para ensaiar determinados aspectos de seguridade de xoguetes e artigos de puericultura garantindo a homoxeneidade das mostras que foron remitidas aos laboratorios participantes no ensaio de intercomparación.

 

A participación do Laboratorio de Consumo de Galicia neste tipo de congresos científicos contou desde o principio co apoio incondicional da Universidade da Coruña, coa que o IGC mantén un convenio de colaboración científica desde 2014, e que nesta ocasión ademais facilitou a análise mediante as técnicas analíticas de Espectroscopía  Infravermella e mediante Microscopía Electrónica de Varrido, para a identificación das mostras de tecidos que se enviarían para a súa análise posterior nos laboratorios participantes.

 

A realización de ensaios de intercomparación é unha ferramenta fundamental para garantir a calidade dos resultados que proporcionan os laboratorios. O Laboratorio de Consumo de Galicia leva desde o ano 2001 promovendo un ensaio de téxtiles que se converteu cos anos nun referente para laboratorios de todo o mundo que analizan este tipo de produtos e que contou no pasado ano cunha participación de 25 laboratorios de 12 países.

 

En canto a xoguetes e artigos de puericultura, aínda que en anos anteriores o Laboratorio de Consumo xa promoveu exercicios deste tipo, no ano 2017 este exercicio adquire por primeira vez dimensión internacional ademais de presentar a nova tecnoloxía de impresión en 3D para a fabricación dos artigos sometidos a exame nos distintos laboratorios participantes.

 

Esta actividade que promove o Laboratorio de Consumo de Galicia vén apoiar aínda máis a tarefa técnica que realiza o Instituto Galego do Consumo e dá competencia ao servizo dos consumidores galegos e coloca a Galicia como pioneira en materia de calidade de laboratorios de consumo, asegurando que os resultados que proporciona o Laboratorio son exactos, mantendo este nivel desde o ano 2001, data en que se obtivo a primeira acreditación segundo a norma UNE-EN ESO/IEC 17025.

 

O LCG, Laboratorio oficial dependente dunha autoridade de consumo,  dispón desta acreditación, cuxo obxectivo principal é demostrar á sociedade (Autoridades, empresas e consumidores en xeral) que os servizos postos á súa disposición son conformes cos requisitos máis esixentes de Calidade e a Seguridade. A acreditación representa o recoñecemento formal da competencia técnica do Laboratorio e a máxima fiabilidade nos seus servizos.

 

Garantir a calidade dos ensaios que realiza e incrementar o número de ensaios acreditados son as liñas de actuación nas que traballa o Laboratorio de Consumo de Galicia para realizar o control da calidade e a comprobación do cumprimento da normativa vixente europea, estatal e autonómica dos produtos industriais existentes no mercado galego, respondendo así as inquietudes dos consumidores e usuarios.

 

Desta forma, o Laboratorio de Consumo de Galicia é un dos departamentos técnicos con maior proxección dentro do panorama do control da calidade e seguridade dos produtos de consumo e sitúase como un referente imprescindible á hora de avaliar a calidade e a seguridade dos produtos industriais.

Documentación e ligazóns relacionadas

Temática:
Outros