Data da norma:
16/06/94
Data da publicación:
16/06/94
Data de aplicación:
16/06/94
De acordo co que dispón o artigo 30.1.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia, correspóndelle á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva en materia de comercio interior e defensa da persoa consumidora e usuaria, sen prexuízo da política xeral de prezos e da lexislación sobre a defensa da competencia.
Temática:
Produtos
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia