Data da norma:
28/03/12
Data da publicación:
11/04/12
Data de aplicación:
11/04/12
Esta lei ten por obxecto a regulación dirixida á defensa e á protección xeral dos dereitos e intereses das persoas consumidoras no exercicio da competencia exclusiva da Comunidade Autónoma prevista no artigo 30.I.4 do Estatuto de autonomía de Galicia
Temática:
Outros