Data da norma:
14/07/09
Data da publicación:
17/08/09
Data de aplicación:
18/08/09
Os establecementos comerciais quedan, por razóns de seguridade, dispensados da obrigación de exhibir ao público o prezo daqueles produtos de xoiaría e prataría expostos en escaparates visibles desde o exterior do establecemento cuxo valor unitario supere os seiscentos euros.
Ligazón:
Temática:
Compras
Prezos
Produtos
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia