Resolución do 15 de xullo de 2009 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás organizacións de persoas consumidoras pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2009 en materia de consumo ás organizacións de consumidores e consumidoras.
Resolución do 15 de xullo de 2009 pola que se publican as subvencións concedidas a entidades locais, para a realización de actividades relacionadas coas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras, no marco da Resolución do 26 de decembro de 2008
Resolución do 26 de decembro de 2008 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións ás entidades locais para a realización de actividades relacionadas coas oficinas de información ás persoas consumidoras para o ano 2009
Resolución do 30 de decembro de 2008 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2009 en materia de consumo ás organizacions de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 30 de abril de 2008 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás organizacións de persoas consumidoras no marco da resolución do Instituto Galego de Consumo do 28 de decembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia número 11, do 16 de xaneiro) pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2008 en materia de consumo ás organizacións de consumidores e...
Resolución de 28 de decembro de 2007 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2008 en materia de consumo ás Organizacións de Persoas Consumidoras da Comunida Autónoma de Galicia.
Resolución do 21 de decembro de 2007 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións ás Entidades Locais para a realización de actividades relacionadas coas Oficinas de Información aos consumidores e ás consumidoras para o ano 2008