Resolución do 2 de outubro de 2017 pola que se convoca e regula, para o ano 2017, concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
Resolución do 4 de setembro de 2015 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
En virtude da Resolución do 2 de setembro de 2013 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia se subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2013 as seguintes axudas:
Resolución do 2 de setembro de 2013 pola que se convoca e se regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
Resolución do 27 de decembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 28 de xuño de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 126, do 5 de xullo) pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2010 ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para a execución de...
Resolución do 29 de decembro de 2010 pola que se da publicidade ás subvencións concedidas aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos correntes das súas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras, no marco da Resolución do 28 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 151, do 9 de agosto) pola que se convoca e regula a concesión de...