O LCG, órgano técnico do Instituto Galego de Consumo, realiza análises de tipo físico, químico, eléctrico, electrónico e mecánico, así como a avaliación do marcado e da etiquetaxe, nos produtos que