O LCG participa en accións conxuntas organizadas por PROSAFE, Product Safety Forum of Europe, co obxectivo principal da mellora da seguridade dos produtos postos á disposición dos consumidores en E

O LCG, órgano técnico do Instituto Galego de Consumo, realiza análises de tipo físico, químico, eléctrico, electrónico e mecánico, así como a avaliación do marcado e da etiquetaxe, nos produtos que