11/03/20
O alumnado do colexio Monte dos Postes de Santiago e EFA Piñeiral de Arzúa, celebrou así na EGC en formatos obradoiros a importancia dun consumo responsable
Membros do CEN TC 248 WG30 no LC
24/02/20
O Laboratorio de Consumo de Galicia recibe nas súas instalacións da Coruña aos membros expertos técnicos do Comité Europeo de Normalización CEN TC 248 WG 30
20/12/19
Para iso, o Instituto Galego do Consumo e da Competencia recolle as inscricións que estes deben levar de xeito visible, lexible e permanente e que se deben comprobar antes da súa compra e do seu emprego
27/11/19
A Escola Galega do Consumo tamén impartiu unha charla participativa sobre Etiquetaxe de alimentos e Alimentos funcionais para o alumnado do Programa Universitario de Maiores da Universidade de Vigo.
26/11/19
Os rapaces e rapazas participaron nos obradoiros de Consumo responsable no supermercado, Linguaxe publicitaria e Navegando pola rede
25/11/19
O CEIP do Pindo acolle varias actividades do Programa InfoNadal Consumo, que reflexiona sobre os hábitos de consumo nesas datas.
21/11/19
O programa InfoNadal Consumo tamén vai encamiñado a promover a reflexión sobre os hábitos de consumo nesas datas.