Produtos >> Alimentación

As ETG non fan referencia ao orixe do produto alimenticio, senón que son mencións que pretenden protexer os métodos de produción e as receitas tradicionais.

 

Produtos >> Alimentación

Unha IXP é un nome que identifica un produto orixinario dun lugar determinado ou unha rexión, que posúa unha calidade determinada, unha reputación ou outra característica que poida esencialmente atribuírse ao seu orixe xeográfico; polo menos unha de súas fases de produción debe ter lugar na zona xeográfica definida. Exemplos de IXP: “Pan de Cea”, “Tenreira galega”.

Produtos >> Alimentación

Unha DOP é un nome que identifica un produto orixinario dun lugar determinado ou dunha rexión, cuxa calidade ou características se deben fundamental ou exclusivamente a un medio xeográfico particular cos factores naturais e humanos inherentes a el; todas as súas fases de produción deben ter lugar na zona xeográfica definida. Exemplos de DOP: “Queixo Tetilla”, “Queixo San Simón”, “Pemento de...

Produtos >> Alimentación

É a posibilidade de encontrar e seguir o rastro, a través de tódalas etapas de produción, transformación e distribución dun alimento, un penso, un animal destinado á produción de alimentos, ou unha substancia destinada a ser incorporada en alimentos ou pensos ou con probabilidade de selo. 

Produtos >> Alimentación

Si; cabe destacar a Lei 2/2005, de 18 de febreiro, de calidade alimentaria de Galicia.

Produtos >> Alimentación

No ámbito comunitario/europeo atopamos o Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, que crea a Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria.

 

No ámbito estatal, aprobase a...

Produtos >> Alimentación

Abarca cuestións relacionadas coa dispoñibilidade, o acceso e consumo, a estabilidade e a utilización dos produtos alimenticios. 

Produtos >> Alimentación

O concepto de seguridade alimentaria, hasta mediados dos anos 70 estaba asociado á garantía da alimentación, da capacidade de produción e de acceso xeral da mesma á poboación. Pero coa aparición das crises alimentarias, o sentido da expresión seguridade alimentaria cambiou drasticamente, comezando a entenderse o concepto de seguridade alimentaria como sinónimo de seguridade dos produtos...