Servizos >> Servizos de asistencia técnica

Si, todo usuario que considere que non foi atendido correctamente polo Servizo de Asistencia Técnica ten dereito a presentar unha reclamación .

Todos os establecemento de Servizo de Asistencia Técnica terán follas de reclamacións a disposición dos clientes.

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

En principio non, todas as pezas de reposto que se utilicen nas reparacións deberán ser novas excepto se o usuario da o seu consentimento por escrito para que sexan utilizadas pezas de reposto usadas ou non orixinais. As pezas usadas deberán estar en perfectas condicións e terán un prezo máis baixo respecto a mesma peza pero nova

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

O Servizo de Asistencia Técnica (SAT) son aqueles establecementos ou persoas que dedícanse á reparación, instalación e/ou conservación de aparatos de uso doméstico, e presten os seus servizos tanto en locais onde desenvolvan a súas actividade como nos domicilios dos usuarios.

Por outra parte, o SAT Oficial de Marca son aqueles servizos de asistencia técnica que posúan autorización...

Transporte e motor >> Avións

Dependendo da data de cancelación e da tarifa do billete, a compañía aérea pode cobrar determinadas porcentaxes se se pretende anular o billete.

Incluso, existen tarifas nas que non é posíbel a anulación ou cambio de data.; polo que, é importante que valore esta situación antes de proceder á compra do billete.

Outro aspecto a ter en conta é que, en determinadas tarifas de ida e...

Transporte e motor >> Avións

En ocasións, a compañía aérea realiza máis reservas, que o número de prazas de avión que vai realizar o traxecto; podéndose dar a circunstancia de que un viaxeiro con praza confirmada non sexa admitido ao embarque. Esta situación coñécese co nome de Overbooking.

Transporte e motor >> Avións

En caso de producirse a denegación do embarque, por exemplo por overbooking, a compañía deberá preguntar por voluntarios pero, si finalmente non hai os suficientes e denégase o embarque contra a vontade do pasaxeiro, os dereitos que lle asisten son:

  • Dereito á información: a compañía deberá entregar un impreso coas condicións de asistencia e compensación.
  • Dereito á ...
Transporte e motor >> Avións

O primeiro que debes facer é dirixirte ao mostrador da compañía aérea e cubrir o PARTE DE IRREGULARIDADE DA EQUIPAXE, que é un documento que sirve para deixar constancia de calquera incidencia que sufra o equipaxe dos pasaxeiros (perda, ruptura, retraso, etc.).Posteriormente é recomendable que remitas un escrito de reclamación á compañía coa que viaxaches, responsable da túa equipaxe.

...
Transporte e motor >> Avións

Si, os cans guía poden embarcar co seu dono sen cargo adicional. É preciso que vaia equipado con voceira, colar e correa. No caso de que viaxe en cabina, irá xunto ao dono no lugar que lle asine a tripulación.

No proceso de embarque, se utiliza unha cadeira de rodas pode ser almacenada na cabina dos pasaxeiros cando haxa espazo e salvo que a cadeira non sexa a batería, neste caso irá...

Telecomunicacións >> Telefonía

A forma de comunicar a solicitude de baixa será a prevista no contrato, entre as que obrigatoriamente deberá figurar a mesma forma que o usuario utilizou para contratar. En todos os contrato terá que aparecer o teléfono de atención ao público, a dirección electrónica e a páxina web do operador, a dirección postal da oficina comercial do operador e do departamento de atención al cliente. 

Telecomunicacións >> Telefonía

Non, os usuarios de telefonía móbil poden finalizar o seu contrato por vontade propia. Para iso, deberán comunicar previamente ao operador cunha antelación mínima de dous días hábiles á data efectiva da baixa. Se o medio para darse de baixa é telefónico, o operador deberá asignar un número de referencia para que o usuario teña constancia da xestión.