Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Todas as reparacións ou instalacións que se leven a cabo en calquera taller quedarán garantidas, como mínimo, nas seguintes condicións:

  • A garantía outorgada polo taller caducará aos tres meses ou 2.000 quilómetros recorridos. A garantía relativa á reparación de vehículos industriais caducará aos quince días ou 2.000 quilómetros recorridos salvo que as pezas incluídas na reparación...
Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Si, toda persoa usuaria dun taller de reparación de vehículo ten dereito a un orzamento escrito que contará cunha validez mínima de doce días hábiles. No orzamento debe figurar:

  • O número de identificación fiscal e o domicilio do taller.
  • O nome e o domicilio da persoa usuaria.
  • A identificación do vehículo, con expresión de marca, modelo matrícula e número de km...
Servizos >> Talleres reparación de vehículos

Si, os talleres oficiais terán a disposición do público en todo momento os catálogos e tarifas, actualizados, das pezas que utilicen nas súas reparacións. Igualmente contarán con táboas que indican os tempos de traballo xunto a valoración en euros que lle corresponde. 

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

Si, todo usuario que considere que non foi atendido correctamente polo Servizo de Asistencia Técnica ten dereito a presentar unha reclamación .

Todos os establecemento de Servizo de Asistencia Técnica terán follas de reclamacións a disposición dos clientes.

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

En principio non, todas as pezas de reposto que se utilicen nas reparacións deberán ser novas excepto se o usuario da o seu consentimento por escrito para que sexan utilizadas pezas de reposto usadas ou non orixinais. As pezas usadas deberán estar en perfectas condicións e terán un prezo máis baixo respecto a mesma peza pero nova

Servizos >> Servizos de asistencia técnica

O Servizo de Asistencia Técnica (SAT) son aqueles establecementos ou persoas que dedícanse á reparación, instalación e/ou conservación de aparatos de uso doméstico, e presten os seus servizos tanto en locais onde desenvolvan a súas actividade como nos domicilios dos usuarios.

Por outra parte, o SAT Oficial de Marca son aqueles servizos de asistencia técnica que posúan autorización...

Transporte e motor >> Avións

Dependendo da data de cancelación e da tarifa do billete, a compañía aérea pode cobrar determinadas porcentaxes se se pretende anular o billete.

Incluso, existen tarifas nas que non é posíbel a anulación ou cambio de data.; polo que, é importante que valore esta situación antes de proceder á compra do billete.

Outro aspecto a ter en conta é que, en determinadas tarifas de ida e...

Transporte e motor >> Avións

En ocasións, a compañía aérea realiza máis reservas, que o número de prazas de avión que vai realizar o traxecto; podéndose dar a circunstancia de que un viaxeiro con praza confirmada non sexa admitido ao embarque. Esta situación coñécese co nome de Overbooking.

Transporte e motor >> Avións

En caso de producirse a denegación do embarque, por exemplo por overbooking, a compañía deberá preguntar por voluntarios pero, si finalmente non hai os suficientes e denégase o embarque contra a vontade do pasaxeiro, os dereitos que lle asisten son:

  • Dereito á información: a compañía deberá entregar un impreso coas condicións de asistencia e compensación.
  • Dereito á ...
Transporte e motor >> Avións

O primeiro que debes facer é dirixirte ao mostrador da compañía aérea e cubrir o PARTE DE IRREGULARIDADE DA EQUIPAXE, que é un documento que sirve para deixar constancia de calquera incidencia que sufra o equipaxe dos pasaxeiros (perda, ruptura, retraso, etc.).Posteriormente é recomendable que remitas un escrito de reclamación á compañía coa que viaxaches, responsable da túa equipaxe.

...