Proxecto de educación para o consumo en educación infantil
COLECCIÓN. Consellos básicos da economía familiar. Plan de educación financeira elaborado conxuntamente pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia e o Banco de España.