A continuación preséntase a táboa de retribucións de altos cargos e persoal eventual do Gabinete da Consellería de Economía e Industria.

Documentación e ligazóns relacionadas