Destacamos

telefonos informacion Estado Alarma
Dalle luz a tua factura
CONCURSO TARIFA DA LUZ

Como reclamo?

Dentro das relacións de consumo entre una persoa consumidora ou usuaria cunha empresa, poden producirse conflitos que poden dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia.

Partindo do anterior debe resaltarse que, cando no ámbito de consumo se está falando de reclamación ou denuncia, deben cumprirse unha serie de presupostos para que, no seu caso, se poida proceder á súa tramitación.

Asistente de reclamacións

Arbitraje de consumo

O Sistema Arbitral de Consumo, regulado polo Real decreto 231/2008, ten como finalidade atender e resolver con carácter vinculante e executivo para ambas as partes, as queixas ou reclamacións das persoas consumidoras e usuarias, sen prexuízo da protección administrativa e xudicial.

Os meus dereitos

Ademais dos dereitos recoñecidos ás persoas consumidoras na Constitución española e nas normas internacionais, comunitarias e estatais, as persoas consumidoras serán titulares dos dereitos  recoñecidos na Lei Galega de Protección Xeral das Persoas Consumidoras.

No caso de diferenza de interpretación sobre a aplicación das normas que, directa ou indirectamente, afecten os dereitos das persoas consumidoras, aplicarase a máis favorable aos intereses dos consumidores e das consumidoras.

Últimas preguntas frecuentes

A etiqueta enerxética é un adhesivo que se adhire aos electrodomésticos para informar sobre a súa eficiencia de consumo . Deste xeito, os usuarios poderán coñecer que aparellos precisan menos enerxía para funcionar e, por conseguinte, contribúen á protección ambiental.
A partir do  1 de marzo de 2021, as persoas consumidoras poderemos reducir a nosa factura de enerxía eléctrica grazas ás novas etiquetas que levarán distintos electrodomésticos como é o caso de frigoríficos, lavadoras, lavalouzas ou televisores. Ademais o 1 de setembro haberá tamén novas etiquetas para bombillas e lámpadas. O cambio máis importante consiste en volver a unha escala máis...
As etiquetas inclúen varios elementos novos, como o enlace QR que permite ás persoas consumidoras acceder a máis información sobre o produto, como por exemplo as súas dimensións. Poderemos saber o  ruído que emiten ou, no caso dunha lavadora,    verase a simple vista o número de litros de auga por ciclo, la duración dun ciclo e o consumo de enerxía, medido todo...
Os fabricantes e os importadores estarán obrigados a poñer a disposición dos reparadores profesionais unha serie de pezas esenciais (motores e escobillas de motor, bombas, amortecedores e múelles, tambores de lavadora, etc.) durante un mínimo de entre sete e dez anos despois da introdución no mercado da Unión da última unidade dun model