Dende o Perfil do Contratante do Instituto Galego de Consumo e da Competencia pode obter información sobre os procedementos de contratación deste departamento, así como acceder á información sobre os procedementos de contratación da Xunta de Galicia.

Procedementos de contratación do Instituto Galego de Consumo e da Competencia:

Pendientes de adxudicar
Anulados/Desestimados

Documentación e ligazóns relacionadas