As axudas concederanse para atender os gastos xerados polo desenvolvemento de programas de actividades que impliquen sensibilización, formación e divulgación que xeren, no consumidor e na consumidora a quen van dirixidas, un grao de coñecemento da problemática da facturación e consumo de subministración eléctrica co fin de adquiran os coñecementos suficientes que lles permitan tomar decisións que...
Poderán solicitar a súa inscrición no Rexistro de organizacións de persoas consumidoras e usuarias as asociacións/federacións sen fins lucrativos e sen axudas por parte doutras empresas, que teñan a súa sede social en Galicia e a súa finalidade primordial é a defensa da persoa consumidora e usuaria. Para inscribirse no Rexistro de Organizacións de Persoas Consumidoras e Usuarias de Galicia,...