Departamento Electrónico
A presenza de equipos electrónica xa e un feito habitual na vida da maioría dos consumidores e consumidoras. Este feito revelou a necesidade nos últimos cordeiros de crear un departamento específico para o análise deste tipo singular de dispositivos.
Departamento Eléctrico
Analiza anualmente unha media de 120 mostras de natureza moi variada entre as que destacan os pequenos electrodomésticos, as bases, prolongadores, caravillas, e os xoguetes eléctricos.
DepartamentoTextil
Analiza anualmente máis de 200 mostras que proveñen fundamentalmente de reclamacións de persoas consumidoras.
Departamento Mecánico
Analiza anualmente unha media de 200 mostras de natureza moi variada entre as que destacan vos xoguetes e artigos de puericultura. Pero ademais, ou departamento mecánico analiza outros produtos de consumo, como aqueles que poden ser confundidos con alimentos, material de lecer e deportivo, mobles, chisqueiros, e un longo etc.
Departamento Químico
O departamento químico ocúpase de determinar a presenza de substancias de orixe químico que poden estar presentes en produtos de consumo. Estas determinacións están relacionadas en moitos casos coa investigación da calidade dos produtos, coa súa composición, coa determinación do tipo de limpezas realizadas en produtos téxtiles, entre outros.