Javier Guerra no acto de entrega dos premios do concurso: “Consumópolis 5: Ti, de que vas? A min mólame o consumo responsable”
28/05/10
O Conselleiro de Economía e Industria salienta a importancia da "formación para o consumo" especialmente no eido das novas tecnoloxías
30/04/10
A Xunta está a colaborar con estas asociacións para impulsar o seu traballo e fomentar a posta en marcha de campañas de sensibilización, detección de fraudes e protección aos consumidores
28/04/10
O programa formativo inclúe un módulo no que foi posible analizar a ferramenta didáctica sobre comercio eléctrónico do IGC, un desenvolvemento pioneiro a nivel nacional
23/04/10
Os equipos clasificados en primeiro lugar de cada categoría, concursarán, representando á Comunidade Autónoma de Galicia, o vindeiro mes de maio na fase estatal a celebrar en Madrid
19/04/10
O IGC, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas e o Inega poñen en marcha un curso de formación para persoal especializado
15/03/10
O conselleiro de Economía e Industria salienta que a nova normativa substituirá ao actual texto de 1984 e contemplará tres principios fundamentais
14/03/10
Galicia é a segunda comunidade autónoma, despois de Madrid, que máis produtos inseguros notificou á rede de alerta en 2009, con 141 notificacións que foron feitas por detección directa no mercado por parte da inspección ou denuncia dos consumidores
12/03/10
A Xunta de Galicia reforza todas as políticas de protección aos consumidores e traballa para profesionalizar e axilizar os mecanismos de resposta aos problemas entre consumidores e empresas