Formulario de inscrición e reserva de actividades.

Os campos marcados cun * deben cubrirse obrigatoriamente.

Para seleccionar a/s opcións desexadas no cadro "Actividades" pode marcar ou desmarcar premendo sobre o nome da actividade.

  • As persoas menores de idade deberán vir acompañadas por unha persoa responsable por grupo, co que permanecerá ao longo do desenvolvemento da actividade.
Datos persoais
Participantes
Actividade
Data da visita *
De 3 a 7 anos
De 8 a 12 anos
De 13 a 17 anos
18 anos en diante
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Pasos para contratar unha viaxe combinada a través de internet: identificación de páxinas seguras, de medios de pagamento, abandono da compra. Organismos onde acudir en caso de irregularidade na contratación da viaxe ou durante a súa realización.
Actividades
Observacións