Tipo de actividade:
Oferta permanente
Duración:
Anual
Localización:
Escola Galega de Consumo (EGC)
Lugar designado polo usuario
Modalidade:
Obradoiro
Charla participativa
Dirixido a:
Outros colectivos

O programa Cores pretende achegar a educación en materia de consumo responsable ao maior número de destinatarios posible, adaptándose ás súas necesidades.

Tipo de actividade

Cores é o programa permanente da Escola Galega do Consumo (EGC) a través do que se ofertan obradoiros e charlas participativas ao longo de todo o ano.

Localización

  • As actividades realízanse nas instalacións da EGC, que conta con aulas especificamente equipadas para o seu desenvolvemento, ou noutra localización indicada pola persoa/entidade solicitante no formulario de inscrición. 

Modalidade

Para facilitar a participación de todos os sectores da poboación, cada actividade pode realizarse en dous formatos diferentes:

  • Obradoiro: as distintas temáticas trabállanse a través dunha serie de dinámicas que amosan situacións de consumo da vida cotiá.
  • Charla participativa: as distintas temáticas trabállanse a través dunha explicación oral, apoiadas cunha presentación audiovisual e empregando un discurso aberto, de xeito que se facilite a participación do alumnado.

Organización

  • A duración estimada de cada actividade é de 60 minutos.
  • O horario de realización das actividades é de luns a venres, de mañá e de tarde.
  • As actividades poden adaptar a súa duración e os seus contidos ás necesidades educativas especiais ou ás demandas específicas de cada colectivo, o que se debe sinalar de xeito específico no formulario de inscrición.
  • Para as actividades que se desenvolven fóra das instalacións da EGC establécese un mínimo de 15 participantes.  

Oferta de actividades por temáticas

Para facilitar a escolla das actividades divídense en cinco grandes temáticas:

Participación

  • Cumprimentar o formulario de inscripción.
  • A continuación, a EGC confirmará a reserva da actividade solicitada, sinalando as datas e os horarios para cada actividade.

 

Programa de actividades

De 3 a 7 anos
De 8 a 12 anos
De 13 a 17 anos
18 anos en diante
A través do recurso didáctico A pirámide dos alimentos explícanse as características básicas dos distintos alimentos e como manter unha dieta equilibrada.
Obradoiro práctico na Aula Supermercado. Simulación dunha compra para analizar o significado de practicar un consumo responsable. Pasos para realizar unha compra responsable: que facer antes, durante e despois de mercar.
Análise da escolla de xoguetes desde o punto de vista do xénero. Influencia da publicidade e dos estereotipos de xénero empregados nos recursos publicitarios dirixidos á infancia.
Diferencias entre os xoguetes e aqueles outros produtos que non o son. Envases e etiquetado dos xoguetes. Pautas de seguridade para un uso responsable dos xoguetes.
A través do recurso didáctico A pirámide dos alimentos explícanse as características básicas dos distintos alimentos e como manter unha dieta equilibrada.
Obradoiro práctico na Aula Supermercado. Simulación dunha compra para analizar o significado de practicar un consumo responsable. Pasos para realizar unha compra responsable: que facer antes, durante e despois de mercar.
Explicación das nocións básicas do etiquetado dos produtos a través dun xogo de descubrimento.
Principais elementos da publicidade (cor, slogan, música, personaxes e liñas). Influencia da publicidade nas decisións de consumo. Pasos para realizar unha campaña publicitaria.
Aproximación ao concepto de comercio xusto. Diferencias con outras formas de comercio. Principios básicos do comercio xusto. O seu impacto na economía mundial e nos países norte/sur.
Diferencias entre os xoguetes e aqueles outros produtos que non o son. Envases e etiquetado dos xoguetes. Pautas de seguridade para un uso responsable dos xoguetes.
Tipos de videoxogos segundo o seu contido. Recomendacións por idade segundo o Código PEGI. Influencia dos videoxogos no comportamento dos seus usuarios.
Xogos e actividades para descubrir como navegar pola rede dun xeito seguro. Vantaxes e potenciais riscos dun uso inadecuado de Internet.
Pasos a seguir antes, durante e despois de presentar unha reclamación en materia de consumo. Funcionamento dos servizos do Instituto Galego de Consumo e as súas vías de resolución de conflitos.
Partes xerais e obrigatorias do etiquetado de calquera produto que se comercialice. Importancia de coñecer o etiquetado para adoitar a mellor decisión de consumo.
Análise específico do etiquetado alimentario atendendo á normativa en vigor. Etiquetado nutricional e compoñentes alérxenos dos alimentos.
Obradoiro práctico na Aula Supermercado. Simulación dunha compra para analizar o significado de practicar un consumo responsable. Pasos para realizar unha compra responsable: que facer antes, durante e despois de mercar.
Principais elementos da publicidade (cor, slogan, música, personaxes e liñas). Influencia da publicidade nas decisións de consumo. Pasos para realizar unha campaña publicitaria.
Explicación da diferenza entre a publicidade e a información. Identificación dos distintos tipos de publicidade ilícita: en que consisten e como denunciar.
Análise da publicidade no punto de venda dentro do conxunto de técnicas de merchandising. Comportamento das persoas consumidoras na toma de decisións.
Hábitos de compra das persoas consumidoras baseados na influencia das marcas como principal criterio de elección.
Aproximación ao concepto de comercio xusto. Diferencias con outras formas de comercio. Principios básicos do comercio xusto. O seu impacto na economía mundial e nos países norte/sur.
Uso e consumo responsable das novas tecnoloxías. Vantaxes e potenciais riscos no uso de Internet e doutros conceptos vinculados ao uso das TIC (sexting, cyberbulling, grooming, emprego abusivo).
Principais aspectos de consumo na telefonía móbil: contratación, tarifas, portabilidade, roaming, datos móbiles. Dereitos das persoas usuarias da telefonía móbil e vías de reclamación.
Pasos a seguir antes, durante e despois de presentar unha reclamación en materia de consumo. Funcionamento dos servizos do Instituto Galego de Consumo e as súas vías de resolución de conflitos.
Partes xerais e obrigatorias do etiquetado de calquera produto que se comercialice. Importancia de coñecer o etiquetado para adoitar a mellor decisión de consumo.
Análise específico do etiquetado alimentario atendendo á normativa en vigor. Etiquetado nutricional e compoñentes alérxenos dos alimentos.
Identificación do concepto de alimentos funcionais. Análise das propiedades máis comúns destes alimentos a través das alegacións da normativa vixente.
Obradoiro práctico na Aula Supermercado. Simulación dunha compra para analizar o significado de practicar un consumo responsable. Pasos para realizar unha compra responsable: que facer antes, durante e despois de mercar.
Principais elementos da publicidade (cor, slogan, música, personaxes e liñas). Influencia da publicidade nas decisións de consumo. Pasos para realizar unha campaña publicitaria.
Explicación da diferenza entre a publicidade e a información. Identificación dos distintos tipos de publicidade ilícita: en que consisten e como denunciar.
Análise da publicidade no punto de venda dentro do conxunto de técnicas de merchandising. Comportamento das persoas consumidoras na toma de decisións.
Hábitos de compra das persoas consumidoras baseados na influencia das marcas como principal criterio de elección.
Aproximación ao concepto de comercio xusto. Diferencias con outras formas de comercio. Principios básicos do comercio xusto. O seu impacto na economía mundial e nos países norte/sur.
Principais características dos produtos ecolóxicos e do comercio de proximidade. Selos e certificacións de calidade e o seu significado.
Uso e consumo responsable das novas tecnoloxías. Vantaxes e potenciais riscos no uso de Internet e doutros conceptos vinculados ao uso das TIC (sexting, cyberbulling, grooming, emprego abusivo).
Principais aspectos de consumo na telefonía móbil: contratación, tarifas, portabilidade, roaming, datos móbiles. Dereitos das persoas usuarias da telefonía móbil e vías de reclamación.
Pasos para comprar en Internet dun xeito seguro e para evitar fraudes: identificación de páxinas seguras, dos distintos medios de pago, posibilidade de abandonar a compra. Dereitos das persoas consumidoras no caso das compras a distancia.
Pasos para contratar unha viaxe combinada a través de Internet: identificación de páxinas seguras, dos distintos medios de pago, posibilidade de abandonar a compra. Organismos onde acudir no caso de irregularidade na contratación da viaxe ou durante a súa realización.
Pasos a seguir antes, durante e despois de presentar unha reclamación en materia de consumo. Funcionamento dos servizos do Instituto Galego de Consumo e as súas vías de resolución de conflitos.
Dereitos básicos ao empregar diferentes medios de transporte público: tren, autobús, barco e avión. Como reclamar dependendo do medio de transporte.
Características básicas dos principais produtos e servizos bancarios. Estratexias necesarias para a adquisición e uso responsable dos servizos financeiros.

Documentación e ligazóns relacionadas