A normativa prevé un desconto mínimo de 20 céntimos por litro. 15 céntimos serán aportados polo Estado e o resto polas estacións de servizo.

O desconto aplicarase automáticamente no momento de aboar o pagamento e figurará de forma explícita no ticket de compra.

 

¿Que prezo figurará publicitado?

As estacións de combustible deberá publicitar o prezo de venda ao público do produto antes de aplicar a bonificación.

Temática:
Subministros