Data da norma:
11/11/88
Data da publicación:
15/11/88
Data de aplicación:
15/11/88
A lexislación xeral sobre a materia está constituída en España pola Lei 61/1964, de 11 de xuño (RCL 1994V9), pola que se aproba o Estatuto da Publicidade, norma cuxo articulado caeu en gran parte en desuso, por carecer da flexibilidade necesaria para adaptarse a un campo como o da publicidade, especialmente dinámico, e por responder a orzamentos políticos e administrativos afastados dos da Constitución (RCL 1978836).
Temática:
Outros