Preguntas frecuentes

Dependendo da data de cancelación e da tarifa do billete, a compañía aérea pode cobrar determinadas porcentaxes se se pretende anular o billete.

Incluso, existen tarifas nas que non é posíbel a anulación ou cambio de data.; polo que, é importante que valore esta situación antes de proceder á compra do billete.

Outro aspecto a ter en conta é que, en determinadas tarifas de ida e...

En ocasións, a compañía aérea realiza máis reservas, que o número de prazas de avión que vai realizar o traxecto; podéndose dar a circunstancia de que un viaxeiro con praza confirmada non sexa admitido ao embarque. Esta situación coñécese co nome de Overbooking.

En caso de producirse a denegación do embarque, por exemplo por overbooking, a compañía deberá preguntar por voluntarios pero, si finalmente non hai os suficientes e denégase o embarque contra a vontade do pasaxeiro, os dereitos que lle asisten son:

  • Dereito á información: a compañía deberá entregar un impreso coas condicións de asistencia e compensación.
  • Dereito á ...

O primeiro que debes facer é dirixirte ao mostrador da compañía aérea e cubrir o PARTE DE IRREGULARIDADE DA EQUIPAXE, que é un documento que sirve para deixar constancia de calquera incidencia que sufra o equipaxe dos pasaxeiros (perda, ruptura, retraso, etc.).Posteriormente é recomendable que remitas un escrito de reclamación á compañía coa que viaxaches, responsable da túa equipaxe.

...

Si, os cans guía poden embarcar co seu dono sen cargo adicional. É preciso que vaia equipado con voceira, colar e correa. No caso de que viaxe en cabina, irá xunto ao dono no lugar que lle asine a tripulación.

No proceso de embarque, se utiliza unha cadeira de rodas pode ser almacenada na cabina dos pasaxeiros cando haxa espazo e salvo que a cadeira non sexa a batería, neste caso irá...