Este novidoso programa está orientado dun xeito especial aos máis cativos e aos adolescentes participantes das escolas de verán, campamentos urbanos e demais actividades de lecer
As actividades ofertadas polo departamento que dirixe Javier Guerra a través de LecerConsumo desenvolveranse desde a Escola Galega de Consumo (EGC), co persoal, recursos e materiais dos que dispón
As accións de LecerConsumo teñen un formato de obradoiro e están programadas de xeito eminentemente lúdico e adaptado ás idades dos participantes na procura de dar resposta aos intereses e inquedanzas de todos os participantes
Santiago, 26 de Xuño de 2010.-

A Consellería de Economía e Industria, a través do Instituto Galego de Consumo (IGC), pon a disposición dos concellos e das asociacións de consumidores o programa LecerConsumo 2010, dirixido ao conxunto da poboación, pero dun xeito especial aos máis pequenos, participantes das escolas de verán, campamentos urbanos e demais actividades de lecer.

Este novidoso programa, que ten como obxectivo incrementar os mecanismos de defensa no eido do consumo dos cidadáns e dos máis cativos a través da información, estará en vigor ate o mes de setembro e achegará aos participantes aos valores de consumo responsable a través obradoiros con actividades participativas e lúdicas.

As actividades ofertadas polo departamento que dirixe Javier Guerra a través de LecerConsumo desenvolveranse desde a Escola Galega de Consumo (EGC), co persoal, recursos e materiais dos que dispón, ben dentro de campamentos urbanos, escolas de verán e demais actividades de lecer programadas polos concellos ou as asociacións de consumidores, que poderán solicitar este programa, así como calquera outro colectivo interesado na súa oferta de consumo responsable.

As actividades ofertadas dentro de LecerConsumo teñen un formato de obradoiro e están programadas de xeito eminentemente lúdico e adaptado ás idades dos participantes na procura de dar resposta aos intereses e inquedanzas de todos os participantes.

Os grupos estarán formados por un máximo de 20 persoas por obradoiro, e tamén ofertarase o programa en formato charla (con carácter eminentemente participativo) sobre calquera das temáticas incluídas na programación, podendo acoller a grupos máis amplos, sempre que se dispoña das condicións axeitadas para o desenvolvemento das mesmas.

A oferta das actividades de LecerConsumo, que estará dispoñible na páxina web do IGC, onde os interesados poden facer a solicitude para participar no programa, abrangue accións relacionadas coa pirámide dos alimentos, publicidade, consumo en igualdade, videoxogos,consumo responsable, comercio xusto, etiquetado, resolución de conflitos, viaxes, compras en internet e alimentos funcionais.

Todas estas accións contan, ademais, con diferentes apartados para adaptarse ás idades dos participantes e lograr así que a mensaxe dos valores do consumo responsable cale entre todos os segmentos da poboación.

Temática:
Outros