Preguntas frecuentes

É o porcentaxe que se lle aplica o capital que está pendente de devolución dun préstamo. Serve para calcular os intereses que deben ser aboados podendo ser un tipo de interese fixo ou variable (realízanse revisións periódicas). 

Un crédito persoal é o que solicita calquera persoa a unha entidade financeira para cubrir gastos ou pagos. O consumidor ten que devolver a cantidade prestada xunto os intereses que se lle esixan. Mentres un crédito ao consumo vincúlase a unha compra ou á contratación dun servizo e fírmase a través do empresario que vende o produto ou ofrece o servizo.